ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยนายพงษ์พันธ์ สัจจาคุณ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับ อสม. ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ได้ร่วมกันเดินแจกเอกสารคู่มือประชาชนการเลือกตั้งเทศบาลให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564

03 มี.ค. 64