สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลขามทะเลสอ ได้มาตรวจตลาดสดเทศบาลเทศบาลตำบลขามทะเลสอ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับตลาดสดให้เป็นตามมาตรฐานที่ได้กำหนดเอาไว้

10 ม.ค. 65