องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แจ้งเรื่องแนวทางการขอความอนุเคราะห์กายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ (รถสามล้อโยก รถเข็น ไม้เท้าสระอา + ไม้เท้าสามขา ไม้ค้ำยัน) เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบความเดือดร้อน ผู้การท่านใดต้องการความช่วยเหลือดังกล่าว สามารถติดติด – สอบถามได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลขามทะเลสอ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

23 ธ.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :