องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมประชาชนผู้ผลิตสินค้าชุมชนท้องถิ่นให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

06 มี.ค. 62

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :