อบรมการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

07 ก.ย. 61

อบรมการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา