!!!อบรมฟรี!!! รับจำนวนจำกัด (หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 มีนาคม 2567) ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมในโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน หลักสูตร “Eco Print” ศิลปะบนผืนผ้า ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ติดต่อสอบถาม – สมัครได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลขามทะเลสอ โทร.044-397162 ต่อ 23

28 ก.พ. 67