!!! อบรมฟรี !!! รับจำนวนจำกัด เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ขอเชิญผู้สนใจอบรมหลักสูตร “เบเกอรี่ฟิวชั่น” ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขชามทะเลสอ สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ กองสวัสดิการสังคม โทร.044-397162 ต่อ 23 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

08 มิ.ย. 66