อำเภอขามทะเลสอ ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ และ ตลาดสินค้าเกษตร อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าหอประชุมอำเภอขามทะเลสอ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

21 ก.ค. 63

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :