ายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับผู้ปกครอง ได้จัดโครงการพาน้องท่องโลกว้าง ณ สวนสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

07 ก.พ. 63