เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอขามทะเลสอ จะดำเนินการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของพี่น้องชาวเขตเทศบาลฯ ตามรายะเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

26 มี.ค. 62