เทศบาลตำบลขามทะเลสอ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2554

19 ก.ย. 54

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  โดยการนำของนายมาโนช  มะลิขาว  นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล ร่วมกับน้องๆเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติและได้มีการจัดตั้งสภาเยาวชนขึ้นด้วย  ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากท่าน สส.ประเสริฐ  บุญชัยสุข  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เขต 3 มาเป็นประธานในพิธี  เมื่อวันที่  17  กันยายน  2554  ทต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา