เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ งดเผาทุกชนิด ลดหมอกควัน เราทุกคนช่วยได้ เช่น ขยะ เศษกิ่งไม้ ใบไม้ และการเผาที่โล่งทุกชนิด เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม สุขภาพของประชาชนและสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

06 ม.ค. 65