เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

05 ก.ค. 65