เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ร่วมกับอำเภอขามทะเลสอ หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาของทางอำเภอขามทะเลสอ ประจำปี 2557

10 ก.ค. 57

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ร่วมกับอำเภอขามทะเลสอ หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน

จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาของทางอำเภอขามทะเลสอ ประจำปี 2557