เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ร่วมกับกับศาลปกครองจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมปล่อยปลา 99,999 ตัว น้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อ่างเก็บน้ำหนองคู

09 ธ.ค. 59

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ร่วมกับกับศาลปกครองจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมปล่อยปลา 99,999 ตัว

น้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ อ่างเก็บน้ำหนองคู