เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอขามทะเลสอ ได้จัดตารางฉีดวัคซีนควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ให้กับสัตว์เลี้ยง สุนัข – แมว ของ พี่ น้อง ประชาชน ชาวเทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยบริการถึงหน้าบ้าน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

16 เม.ย. 63

ดูภาพขนาดใหญ่  กดดาวโหลดเอกสารแนบด้านล่าง