เทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยนายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมคณะ ได้จัดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น วิทยากร ผู้ติดตาม ผู้สังเกตการณ์ คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านฯ วันที่ 28 ก.พ. – 2 มี.ค. 61 ณ จ.ตราด

05 มี.ค. 61