เทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอขามทะเลสอ ได้จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสัตว์เลี้ยง สุนัข – แมว ของพี่ น้อง ชาวเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

26 มี.ค. 62