เทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยนายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ขอเชิญพี่ น้อง ประชาชน ชาวเทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการวันเทศบาล ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.00 น.

19 เม.ย. 62