เทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยนายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลขามทะเลสอต้านยาเสพติดเกมส์ “ขามทะเลสอเกมส์” ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 8 กันยายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

09 ก.ย. 62