เทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยนายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยภริยาคุณธันย์ชนก มะลิขา และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้มาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลาและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

13 ต.ค. 62