เทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยนายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับพี่น้องชาวเขตเทศบาลฯ ขอเชิญชวนพี่ น้อง ประชาชน ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมงานประเพณีไทย “วันลอยกระทง” ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณสวนสุขภาพอ่างเก็บน้ำหนองคูฯ

26 ต.ค. 62

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :