เทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยนายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคุณธันย์ชนก มะลิขาว ภริยา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับพี่ น้อง ชาวชุมชนทั้ง 8 ชุมชน ได้จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากท่านประเสริฐ บุญชัยสุข อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มาเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562

10 พ.ย. 62