เทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยนายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคุณธันย์ชนก มะลิขาว ภริยา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้มาร่วมพิธีกิจกรรมเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

05 ธ.ค. 62