เทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยการนำของนายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็คทรอนิกส์ ประเทศไทยจำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ amazing pc โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

28 ก.ย. 55

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  โดยการนำของนายมาโนช  มะลิขาว  นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและสารสนเทศ  บริษัท อินเทล  ไมโครอิเล็คทรอนิกส์  ประเทศไทยจำกัด  ได้จัดกิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ amazing  pc  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  เมื่อวันที่  27  กันยายน  2555  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ