เทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยนายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคุณธันย์ชนก มะลิขาว ภริยา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับพี่ น้อง ชาวชุมชนทั้ง 8 ชุมชน ได้จัดโครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพฯ 4.0 (การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2563) วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

13 ก.พ. 63