เทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยนายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะ ได้มาร่วมกิจกรรมบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ณ บ้านพักนายอำเภอขามทะเลสอท่านอรวรรณ มีใหม่

15 เม.ย. 63