เทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยนายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ได้มอบหมายให้นายวรพรชัย ชาญสูงเนิน รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมทีมงาน ได้ออกไปตรวจตลาดสดเทศบาลฯร่วมกับนางสาวอรวรรณ มีใหม่ นายอำเภอขามทะเลสอ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19

16 ก.ย. 64