เทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยนายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมคณะ ร่วมกับอำเภอขามทะเลสอ โรงพยาบาลขามทะเลสอ ซึ่งสนับสนุนชุดตรวจ ATK มาตรวจให้กับพี่ น้อง ประชาชน ผู้ที่ไปใช้บริการตลาดสดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ (ตลาดสีจาน) ระหว่างวันที่ 7 – 17 กุมภาพันธ์ 2565 และผู้ที่ใกล้ชิดรวมถึงคนในครอบครัวกับผู้ที่มีผลตรวจเป็นบวก เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ มีผู้มาขอรับบริการตรวจหาเชื้อ 400 กว่าร้อย พบผู้ติดเชื้อ 50 กว่าราย จึงเข้าสู่ขบวนการรักษาตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการช่วยเหลือต่อไป

19 ก.พ. 65