เทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยนายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลฯ ขอเชิญชวนพี่ น้อง ประชาชน ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมงานประเพณีไทย “วันลอยกระทง” ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณสวนสุขภาพอ่างเก็บน้ำหนองคูฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (ส่วนรายละเอียดอื่นๆ เช่น การเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้า ฯลฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเป็นระยะๆ)

13 ต.ค. 65