เทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ได้ร่วมพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ในพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน)

20 ม.ค. 60