เทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพกับชาวบ้านหนองขุ่นในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดหนองขุ่น อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

07 พ.ย. 59

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพกับชาวบ้านหนองขุ่นในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ วัดหนองขุ่น อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา