เทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยนายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมทำกิจกรรม 5ส ณ บริเวณสวนสุขภาพอ่างเก็บน้ำหนองคู เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี ตามนโยบายของทางจังหวัดนครราชสีมา

13 ต.ค. 59

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยนายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมทำกิจกรรม 5ส ณ บริเวณสวนสุขภาพอ่างเก็บน้ำหนองคู เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี

ตามนโยบายของทางจังหวัดนครราชสีมา