เทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยนายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมทำกิจกรรม 5ส ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี ตามนโยบายของทางจังหวัดนครราชสีมา

06 ต.ค. 59

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยนายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมทำกิจกรรม 5ส ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี ตามนโยบายของทางจังหวัดนครราชสีมา