เทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยนายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ได้มอบหมายให้นายอำนาจ สุริยา ประธานสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลฯ ได้มาร่วมพิธีถวายพวงมาลา งานบวงสรวงท้าวสุรนารี (ย่าโม) อำเภอขามทะเลสอ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562

09 มี.ค. 62