เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ได้จัดสมุดลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

21 ต.ค. 59

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ได้จัดสมุดลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ