เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

15 มี.ค. 62