เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ได้มีการประชุมสภาเทศบาล และ มีการแถลงนโยบายของนายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2564

17 พ.ค. 64