เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ระลอกเดือน เมษายน ขอให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังและปฏิบัติตัวให้เป็นตามมาตรการป้องกันแลัควบคุมโรคที่ทาง ศบค.ได้ประกาศเอาไว้ D-M-H-T-T

04 พ.ค. 64

ดูภาพขนาดใหญ่  กดดาวโหลดเอกสารแนบด้านล่างครับ