เรียน ผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม ด้วยได้รับแจ้งจาก สถาบันพัฒนาฝีแรงงานนครราชสีมา ว่า การอบรมหลักสูตร ” เบเกอรี่ฟิวชั่น” ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-7 ก.ค. 2566 นั้น มีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด และหากทางสถาบันฯมีความพร้อมที่จะจัดฝึกอบรมเมื่อใด ทาง กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลขามทะเลสอ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้

19 มิ.ย. 66