แจ้งขยายระยะเวลาการรับสมัคร 1.การประกวดหนูน้อยนพมาศ 2.การประกวดนางนพมาศ 3.การประกวดประดิษฐ์กระทง จนถึงวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

01 พ.ย. 65