!!!แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์!!! กองสวัสดิการสังคม ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้สูงอายุ ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลขามทะเลสอ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

01 ต.ค. 63

กดดูภาพขนาดใหญ่ กดดาวโหลดเอกสารแนบด้านล่าง  ครับ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :