!!!แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์!!! เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่าน จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ เช่น ทางลาด ที่จอดรถ ป้ายสัญลักษณ์ ห้องน้ำสำหรับคนพิการ เป็นต้น

02 พ.ย. 63