!!!แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์!!! กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอขามทะเลสอ จะดำเนินการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของพี่น้องประชาชน ชาวเขตเทศบาลฯ ตามรายะเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

08 ก.ค. 65