!!!แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์!!! ด้วยในขณะนี้รถขยะคันเล็กของเทศบาลชำรุดและกำลังดำเนินการซ่อมอยู่ในขณะนี้ จึงเหลือรถขยะคันใหญ่เพียงคันเดียว ในการจัดเก็บขยะ อาจจะทำให้การเก็บขยะไม่ทั่วถึง มีขยะตกค้างโดยเฉพาะตรอก ซอก ซอย ที่แคบๆ รถคันขยะคันใหญ่ไม่สามารถเข้าไปเก็บได้ ทางเทศบาลก็ขอกราบอภัยมา ณ โอกาสนี้ (คาดว่ารถคันขยะคันเล็กจะซ่อมเสร็จและวิ่งเก็บขยะได้ตามปกติในวันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 2562 นี้)

15 ก.ค. 62