!!!แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์!!! เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอขามทะเลสอ ได้กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ให้กับสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวของพี่น้องชาวเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เท่านั้น ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.

18 ก.ค. 65