!!!แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์!!! ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง ปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Fitness) เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ระหว่างวันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

19 ก.ค. 65