!!!แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์!!! ขอเชิญ พี่ น้อง ประชาชน เข้าร่วมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

16 ส.ค. 65