!!!แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์!!! ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2565 และเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เนื่องจากมีนักเรียนป่วยด้วยโรค มือ ปาก เท้า รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

19 ส.ค. 65