!!!แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์!!! ขอเลื่อนการจัดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยการเต้นแอโรบิค ประจำปี 2565 จากเดิมวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ขอเปลี่ยนเป็นวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. – เวลา 16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

23 ส.ค. 65